Cilj projekta je socijalno uključiti, osnažiti, te povećati kvalitetu života osoba sa psihosocijalnim teškoćama i članova njihovih obitelji. Razvijanjem peer podrške u zajednici širimo mrežu izvaninstitucionalnih usluga u lokalnim zajednicama i na taj način doprinosimo stvaranju preduvjeta za proces deinstitucionalizacije u RH.

Projekt "Uspostava mobilnih timova peer podrške u zajednici za osobe sa psihosocijalnim teškoćama" provodi se u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020., po pozivu: "Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I" i u cijelosti je financiran bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta je Udruga Ludruga.

Projekt će se provoditi tijekom 18 mjeseci (5.2020.-11.2021.) u 6 županija. Udruga Lica duše suradnik je na projektu u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Više o projektu