Izložba radova polaznika radionica art terapije u GK Marka Marulića

Radovi su nastali tijekom 2022. god. u radionicama art terapije, u okviru projekata ArTe uz financijsku podršku Zaklade Solidarna, Fonda za druge i grada Splita.

Svrha radionica je psihološka podrška osobama s duševnim teškoćama.

O art terapiji

Art terapija kao oblik psihoterapije pruža korisnicima priliku da kroz likovni stvaralački proces osvijeste, izraze i procesuiraju svoje misli i osjećaje. Rad u kojemu se koristi likovni izraz (crtanje, slikanje, modeliranje) omogućuje komunikaciju na neverbalnoj razini i nesputano izražavanje koje je na verbalnoj razini često otežano.

Jedan od ciljeva u radu s korisnicima je jačanje vlastitih kapaciteta, osvještavanje jakih i jedinstvenih karakteristika osobe, pružanje podrške i sigurnosti, povećanje samopoštovanja i pozitivnog razmišljanja.

Voditeljica radionica

Josipa Milović, magistra psihologije, specijalizantica poslijediplomskog sveučilišnog studija kreativne terapije, smjer art terapije u izvođenju Akademije za umjetnost i kulturu i Medicinskog fakulteta u Osijeku. Završen 2. stupanj edukacije kognitivno-bihevioralne terapije, NLP praktičarka.

Trajanje izložbe

od 31.10. do 14.11. 2022.

Financijska podrška


© Lica duše